Blå Flaggad Gästhamn

Om du ser den blå flaggan vaja i gästhamnen som du besöker innebär det att den här hamnen värnar extra mycket om dig, våra hav och sjöar. I våra listor finns Blå Flagg som en utpekad facilitet som en del har och andra inte har. Hamnar med Blå Flagg är generellt kända för att vara välskötta och rena. För att få hissa Blå Flagg måste hamnen verka för att den egna verksamheten har en så liten påverkan på miljön som möjligt. Bland annat måste ett antal kriterier som rör miljö, service, information och säkerhet uppfyllas.

Hamn med Blå Flagg:

  • Arbetar för att minska sin egen miljöbelastning är ren från skräp, både i hamnbassängen och på land.
  • Har miljöstation för farligt avfall och återvinningsbart material.
  • Har första hjälpen samt livräddnings- och brandskyddsutrustning.
  • Har rena och välstädade toaletter.
  • Informerar dig om naturen och miljön i anslutning till hamnen.

 

Mer information om Blåflagg...